Người máy chơi guitar bass

Cập nhật: 11:37 GMT - thứ hai, 2 tháng 4, 2012

Media Player

Người máy chơi đàn bass nặng hai tạ rưỡi được nhà điêu khắc Kolja Kugler chế từ kim loại phế liệu.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Người máy chơi đàn bass được nhà điêu khắc Kolja Kugler chế ra trong ba năm.

Đây là thành viên đầu của ban nhạc robot ông Kugler tạo ra từ kim loại, phụ tùng, linh kiện phế liệu.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.