Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Dân Indonesia bầu thống đốc ở Aceh

Người dân Indonesia đi bầu thống đốc tỉnh Aceh lần thứ hai kể từ khi vùng lãnh thổ này đạt được thỏa thuận hòa bình với Chính phủ.