Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Koala cần được bảo vệ tại Úc

Chính phủ Úc được chờ đợi liệu có quyết địnhđưa koala, loài động vật đã trở thành biểu tượng quốc gia của nước này, vào danh sách động vật có nguy cơ tuyệt chủng cần bảo vệ hay không, dựa trên khuyến nghị con số koala hiện đang suy giảm nhanh chóng.

Nếu được đưa vào danh sách, koala sẽ được chính phủ liên bang bảo vệ bằng cách áp đặt các điều kiện đối với các kế hoạch và dự án khai thác mỏ, khai thác gỗ và xây dựng nhà ở tại các khu vực là môi trường sinh sống của koala để đảm bảo môi trường sinh thái của chúng.

Tuy nhiên các nhà bảo vệ môi trường cho rằng như vậy sẽ không có hiệu quả và đang đòi phải có các biện pháp bảo vệ toàn diện.

Ước tính hiện còn chưa tới 80 ngàn con koala đang sống hoang dã.

Theo tổ chức bảo vệ koala của úc, một vài khu vực gần Sydney con số koala đã giảm 75% kể từ năm 1993 do tình trạng xây dựng, biến đổi khí hậu và bệnh tật.