Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Luật sư nói về vụ xử thanh niên Công giáo

Luật sư Lê Đặng Tùng, người được gia đình các thanh niên Công giáo Chu Mạnh Sơn, Trần Hữu Đức và Đậu Văn Dương mời làm đại diện cho con họ xác nhận với BBC về vụ xử dự kiến vào ngày 24/5 tới ở Vinh.

Luật sư Tùng nói các thanh niên này nhận là đã "rải truyền đơn đòi đa nguyên đa đảng, chống lại các đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam và phủ nhận cuộc bầu cử Quốc Hội khóa XIII".

Ông Tùng cho hay mục tiêu của ông trong vụ xử là vận dụng các quy định của luật pháp để được giảm nhẹ tội và sớm được đoàn tụ cùng gia đình, ông nói với Hà Mi của BBC Tiếng Việt hôm 18/5.