Luật sư nói về vụ xử thanh niên Công giáo

Cập nhật: 15:03 GMT - thứ sáu, 18 tháng 5, 2012

Media Player

Phỏng vấn luật sư Lê Đặng Tùng, luật sư bào chữa cho ba thanh niên công giáo ở Vinh bị bắt giam tại Việt Nam.

Nghemp3

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Luật sư Lê Đặng Tùng, người được gia đình các thanh niên Công giáo Chu Mạnh Sơn, Trần Hữu Đức và Đậu Văn Dương mời làm đại diện cho con họ xác nhận với BBC về vụ xử dự kiến vào ngày 24/5 tới ở Vinh.

Luật sư Tùng nói các thanh niên này nhận là đã "rải truyền đơn đòi đa nguyên đa đảng, chống lại các đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam và phủ nhận cuộc bầu cử Quốc Hội khóa XIII".

Ông Tùng cho hay mục tiêu của ông trong vụ xử là vận dụng các quy định của luật pháp để được giảm nhẹ tội và sớm được đoàn tụ cùng gia đình, ông nói với Hà Mi của BBC Tiếng Việt hôm 18/5.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.