Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Hình ảnh Nữ hoàng Elizabeth qua năm tháng

Trong các vua chúa Anh, Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị là người thứ nhì kỷ niệm 60 năm nắm ngôi báu.

BBC News điểm lại hình ảnh của bà qua từng năm trên ngôi từ 1952 tới 2012 nhân dịp Đại lễ Kim cương đầu tháng 6/2012.