Chuyện người Việt hai lần gặp Nữ hoàng

Cập nhật: 15:52 GMT - thứ bảy, 2 tháng 6, 2012

Media Player

Bà Võ Tuyết Mai, việt kiều tại Anh thuật lại kỷ niệm hai lần được diện kiến Nữ hoàng Anh.

Nghemp3

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Bà Võ Tuyết Mai, Việt kiều tới nước Anh từ những năm giữa thập niên 1980 kể chuyện hai lần bà có dịp tham dự, tiếp kiến Nữ hoàng Anh Elizabeth đệ Nhị.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.