Anh ra luật phạt tội ép gả con

Cập nhật: 15:27 GMT - thứ sáu, 8 tháng 6, 2012

Media Player

Luật ban hành năm tới ở Anh khép tục lệ của một số nhóm tôn giáo cưỡng ép hôn nhân của con cái vào tội hình sự.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Bộ luật ban hành năm tới ở Anh quy tục lệ cha mẹ ép gả con vào tội hình sự.

Mỗi năm, hàng ngàn thiếu nữ ở Anh bị cha mẹ ép gả với hầu hết trường hợp xảy ra trong cộng đồng gốc Pakistan, Banladesh và Ấn Độ.

Ép buộc hôn nhân bao gồm cả giam cầm, hành hung, bắt cóc, lạm dụng tình dục.

Thủ tướng David Cameron đã từng ví điều này với 'bắt nô lệ giữa ban ngày' và nói sẽ quyết tâm tìm cách giải quyết.

Luật mới buộc thân nhân phải tố cáo với chính quyền khi thấy hiện tượng cưỡng ép hôn nhân.

Ngoài ra, câu chuyện cũng nêu ra sự khác biệt văn hóa giữa một số cộng đồng di dân và dòng văn hóa chính ở Anh.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.