TQ làm căng với Anh vì Dalai Lama

Cập nhật: 14:40 GMT - thứ năm, 14 tháng 6, 2012

Media Player

Trung Quốc dường như đã ngưng mọi liên hệ cấp cao với Anh Quốc vì tức giận Thủ tướng Anh đã gặp riêng Đức Dalai Lama.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Thủ tướng Anh tiếp Đức Dalai Lama đã khiến Trung Quốc tức giận và ngưng các chuyến thăm giữa hai nước

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.