Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Bà Suu Kyi nhấn mạnh nhà nước pháp quyền

Tại buổi tọa đàm bàn tròn ở trường LSE vào sáng thứ Ba, đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 67 của mình- bà Suu Kyi nói lý do bài nhấn mạnh nhà nước pháp quyền nhiều trong hoạt động chính trị của mình là vì nhà nước pháp quyền là điều tất cả chúng ta cần có nếu chúng ta muốn đi tới dân chủ.

Khi được hỏi vì sao bà không lên án giới quân đội tại Miến Điện, bà giải thích rằng "giải quyết xung đột không phải là việc lên án", mà là việc khám phá và giải quyết cội nguồn của xung đột.

Trong lịch thăm bận rộn với cả các bài diễn văn tại Quốc hội Anh, thăm Thủ tướng Anh và Thái tử Charles, bà Suu Kyi cũng đã thăm BBC nơi bà đã cảm ơn thế giới vụ BBC giúp bà có được thông tin trong những năm bị quản chế tại gia ở Miến Điện.