Tăng quan hệ đối tác Anh - Việt

Cập nhật: 21:09 GMT - thứ ba, 19 tháng 6, 2012

Media Player

Thứ trưởng Anh Jeremy Browne tin có thể tiếp tục phát triển quan hệ đối tác chiến lược Việt - Anh dù VN cần cải thiện về nhân quyền.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Thứ trưởng Ngoại giao Anh, ông Jeremy Browne, đã khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược quan trọng với Việt Nam.

Ông nói với BBC nhân sự kiện lần đầu tiên có cuộc bán đấu giá quyên góp tiền cho nạn nhân chất da cam ở Hạ Viện do Nhóm All Party Parliamentary Group on Vietnam (Nhóm các dân biểu thuộc mọi đảng phái chuyên vận động các vấn đề liên quan tới Việt Nam) tổ chức kết hợp với Đại sứ quán Việt Nam ở London vào ngày 18/6/2012.

Ông nói Việt Nam là đối tác chiến lược quan trọng của Anh Quốc tại Đông Nam Á và hy vọng Việt Nam cũng nhìn nhận Anh là đối tác chiến lược quan trọng của mình ở châu Âu.

Tuy nhiên ông cũng nói rằng tuy nhiên nói như vậy không có nghĩa là không có những quan điểm khác nhau.

Ông khẳng định Anh có những quan ngại về nhân quyền và tự do ngôn luận tại Việt Nam và tin rằng cần có những cải thiện trong các lĩnh vực đó và nó là vì lợi ích của người dân Việt Nam.

Ông cho biết Anh muốn được thấy Việt Nam trở thành một quốc gia hiện đại, thịnh vượng và tự do, nơi mọi người dân có mức sống cao nhưng đồng thời cũng tin rằng sẽ tốt cho Việt Nam nếu được thấy có những thay đổi và cải thiện về nhân quyền và tự do ngôn luận và hy vọng những cải thiện đó sẽ được thực hiện.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.