Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Chương trình TV cho người đào tẩu Bắc Hàn

Một chương trình truyền hình mới vừa được phát sóng ở Hàn Quốc nhằm thay đổi định kiến về những người trốn khỏi chế độ cộng sản phương Bắc.

Rất nhiều người trong số hơn 20 nghìn dân tị nạn từ Bắc Triều Tiên đang sống trong nghèo đói ở miền Nam. Họ cũng phải chịu thái độ phân biệt đối xử từ một số bộ phận dân chúng địa phương.

Nhưng liệu một chương trình truyền hình có thay đổi được cách xử thế trong xã hội hay không?