TQ 'bộc lộ ý đồ độc chiếm Biển Đông'

Cập nhật: 13:55 GMT - thứ năm, 28 tháng 6, 2012

Media Player

Luật sư Nguyễn Minh Tâm nói Trung Quốc ngày càng 'bộc lộ ý đồ độc chiếm Biển Đông', tạo ra nguy cơ cho Việt Nam.

Nghemp3

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Luật sư Nguyễn Minh Tâm, Phó Tổng thư ký Liên đoàn Luật sư Việt Nam, nói Trung Quốc ngày càng "bộc lộ ý đồ độc chiếm Biển Đông".

Trả lời phỏng vấn BBC ngày 28/6, luật sư Nguyễn Minh Tâm giải thích Luật Biển, được Quốc hội Việt Nam thông qua hôm 21/6, "tạo cơ sở pháp lý vững chắc để Việt Nam bảo vệ chủ quyền".

Ông phê phán: "Trung Quốc lại cho rằng Quốc hội Việt Nam phải sửa luật, tôi cho rằng nó không đúng pháp lý quốc tế."

Ông cho biết dư luận trong nước "đang phẫn nộ rất lớn" sau khi Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) mở thầu quốc tế chín lô dầu khí “xâm phạm trắng trợn chủ quyền".

Nhìn rộng hơn về quan hệ, theo luật sư, Trung Quốc đã "gây khó khăn rất nhiều cho kinh tế Việt Nam".

"Không lạ gì nếu Trung Quốc tiếp tục thực hiện các biện pháp làm suy yếu kinh tế Việt Nam."

"Phải có chính sách để bảo vệ chủ quyền, cả về kinh tế, chính trị," ông nói.

Nhưng ông cho rằng "đường lối đối ngoại của Việt Nam không trông chờ duy nhất vào Hoa Kỳ để giúp bảo vệ chủ quyền".

"Lãnh đạo Việt Nam đã tuyên bố không bao giờ dựa vào một nước khác để chống lại nước thứ ba."

"Việt Nam luôn nhẫn nhịn để cố gắng giữ quan hệ hữu nghị với Trung Quốc. Nhưng Trung Quốc ngày càng bộc lộ ý đồ độc chiếm Biển Đông."

"Việt Nam đứng trước nguy cơ rất lớn, đòi hỏi dân tộc Việt Nam đoàn kết để cùng nhà nước bảo vệ chủ quyền."

"Người Việt dù ở đâu, họ vẫn có lòng tự hào dân tộc và ý thức bảo vệ chủ quyền. Chắc chắn họ sẽ có tiếng nói để bảo vệ chủ quyền trên Biển Đông," ông nhận xét.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.