Rước đuốc Olympics từ không trung

Cập nhật: 16:18 GMT - thứ ba, 3 tháng 7, 2012

Media Player

Ngày thứ 46 của lễ rước đuốc được bắt đầu bằng cú bay trong không trung của Nick Macomber ở trung tâm Vũ trụ Quốc gia Anh.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Ngày thứ 46 của cuộc rước đuốc được bắt đầu bằng cú bay trong không trung của ‘Người bay Phản lực’ đồng thời là diễn viên đóng thế Nick Macomber - ở Trung tâm Vũ trụ Quốc gia đặt tại Leicester.

Macomber đã bay cùng ngọn đuốc trước khi đáp xuống và chuyển tiếp cho cầu thủ Kevin Davies.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.