Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Diễn đàn an ninh khu vực về Biển Đông

Bộ trưởng ngoại giao các nước khối Asean cùng các đối tác trong đó có Nhật, Trung Quốc, Nga, Úc và Mỹ đã gặp nhau tại diễn đàn an ninh khu vực ARF tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia vào thứ Năm 12/7.

Asean đang có một tuần bàn thảo vấn đề an ninh khu vực cũng như hợp tác thương mại và trao đổi mậu dịch.

Cuộc họp ARF lần thứ 19 được trông đợi đề cập tới một Bộ Quy tắc Ứng xử tại Biển Đông nhằm giải quyết tranh chấp giữa Trung Quốc, Philipines, Việt Nam và một số quốc gia liên quan.