Ô dù là 'đồ lưu niệm' vì Anh bị mưa nhiều

Cập nhật: 13:42 GMT - thứ ba, 17 tháng 7, 2012

Media Player

Mùa hè năm nay tại Anh mưa nhiều khiến đồ lưu niệm 'bán chạy' lúc này là ô.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Chỉ còn hơn một tuần nữa Olympics 2012 tại London sẽ khai mạc.

BBC Việt ngữ đã tới một cửa hàng bán đồ lưu niệm để tìm hiểu các sản phẩm liên quan tới Olympics.

Ngoài các đồ truyền thống như cốc, bút, áo phông, được biết mùa hè năm nay tại Anh mưa rất nhiều nên thực ra sản phẩm bán chạy nhất lúc này là ô.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.