Olympics ngày thi đấu thứ năm

Cập nhật: 13:07 GMT - thứ tư, 1 tháng 8, 2012

Media Player

Ngày thi đấu thứ năm, kiếm thủ Việt Nam thua ở vòng loại và scandal tám cây vợt nữ môn cầu lông trái với tinh thần thể thao.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Điểm tin thể thao Olympics.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.