Du khách Trung Quốc thích đi Thái Lan

Cập nhật: 16:00 GMT - thứ hai, 27 tháng 8, 2012

Media Player

Du khách từ Trung Quốc tới đông hơn bất kỳ từ nơi nào khác, tăng vọt so với thời gian trước đây.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

15 năm trước có chưa tới nửa triệu du khách Trung Quốc tới Thái Lan, nhưng nay, lần đầu tiên người ta dự tính Thái sẽ đón số khách từ Trung Quốc tới đông hơn bất kỳ từ nơi nào khác. Phóng viên Jonah Fisher tường thuật từ Thái Lan.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.