Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Du khách Trung Quốc thích đi Thái Lan

15 năm trước có chưa tới nửa triệu du khách Trung Quốc tới Thái Lan, nhưng nay, lần đầu tiên người ta dự tính Thái sẽ đón số khách từ Trung Quốc tới đông hơn bất kỳ từ nơi nào khác. Phóng viên Jonah Fisher tường thuật từ Thái Lan.