Obama: 'Hãy lựa chọn cho cả thế hệ'

Cập nhật: 14:25 GMT - thứ sáu, 7 tháng 9, 2012

Media Player

Tổng thống Barack Obama kêu gọi người dân Mỹ đưa ra 'lựa chọn của cả thế hệ' trong cuộc bầu cử tháng 11 này.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Tổng thống Barack Obama kêu gọi người dân Mỹ đưa ra "lựa chọn của cả thế hệ" trong cuộc bầu cử tháng 11 này, dẫu cho đó là con đường khó khăn.

Với bài phát biểu tại Đại hội Đảng Dân chủ hôm 6/9 giờ Mỹ, ông Obama một lần nữa chứng tỏ mình có khả năng hấp dẫn quần chúng.

Nhưng vấn đề là không chỉ những người có mặt trong Đại hội Đảng, mà cả người dân Mỹ trên cả nước, đón nhận ông ra sao trong kỳ bầu cử tới.

Tổng thống Obama, người ra tái tranh cử tháng 11 tới, đã nhấn mạnh tới các khác biệt giữa mục tiêu của ông và chính sách của Đảng Cộng hòa, đồng thời lặp lại chủ đề "hy vọng" mà ông đã đưa ra từ năm 2008.

Ông tuyên bố: "Tôi chưa bao giờ nói rằng con đường của chúng ta sẽ dễ dàng, và tôi cũng sẽ không làm điều đó vào bây giờ".

Ứng viên Cộng hòa Mitt Romney sẽ đối đầu ông Obama trong cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc và các cuộc trưng cầu ý kiến cho thấy ủng hộ dành cho hai ông đang không chênh lệch là mấy.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.