Nhà hát trên đường phố

Cập nhật: 16:09 GMT - thứ ba, 11 tháng 9, 2012

Media Player

Mexico City có sáng kiến biến xe buýt cũ thành các nhà hát lưu động và các trung tâm sinh hoạt văn hóa.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Lời thoại - Transcript:

It may look like a tram, but, in fact, it’s a theatre.

In Mexico City, vehicles normally used for public transport have been getting a makeover.

Mexicans hardly ever scrap their buses. These, donated by Japan over 20 years ago, have been reborn as community centres and shops.

This lorry carries knowledge. It’s a mobile library, offering space for children’s activities and seminars.Từ vựng - Vocabulary:

tram - xe điện

makeover - hồi sinh

scrap - vứt bỏ

reborn - hồi sinh

lorry - xe tải lớn (tương đương với từ ‘truck’ trong tiếng Anh - Mỹ)
Bài tập - Exercise:

Hãy dùng từ/cụm từ dưới đây điền vào chỗ trống trong các câu trích từ các bản tin tường thuật của BBC.

Bạn có thể phải đổi cách sử dụng từ để hoàn thành câu đúng ngữ pháp.

tram/ makeover/ scrap/ reborn/ lorry

1. The government says it will _____ or change more than 3,000 regulations. It says its drive to cut bureaucracy will save companies millions of pounds.

2. _____ services went far beyond the city boundary extending to Milngavie, Paisley, Renfrew, Clydebank, Uddingston and Airdrie - all at rock-bottom fares and at high frequencies that are unheard of today.

3. A stretch of motorway between junctions 22 and 21A was closed after a _____ crossed the central reservation on Thursday morning.

4. Ten years ago on Friday, an old flour mill on the banks of the River Tyne was _____ as a temple to modern art when Gateshead's Baltic gallery opened its doors.

5. Electricity pylons, little changed since the 1920s, may get a _____ with a new international design competition. Are transmission towers icons or eyesores?


Đáp án - Answers:

1. The government says it will scrap or change more than 3,000 regulations. It says its drive to cut bureaucracy will save companies millions of pounds.


Nguồn: Health and safety inspections cut in regulation curb

http://bbc.in/OzfJ1Z

2. Tram services went far beyond the city boundary extending to Milngavie, Paisley, Renfrew, Clydebank, Uddingston and Airdrie - all at rock-bottom fares and at high frequencies that are unheard of today.

Nguồn: Glasgow 'a city that loved trams'
http://bbc.in/Q0dyU8

3. A stretch of motorway between junctions 22 and 21A was closed after a lorry crossed the central reservation on Thursday morning.

Nguồn: M1 lorry crash causes Leicestershire delays

http://bbc.in/Otv44X

4. Ten years ago on Friday, an old flour mill on the banks of the River Tyne was reborn as a temple to modern art when Gateshead's Baltic gallery opened its doors.

Nguồn: Has art gallery boom paid off?

http://bbc.in/M5Tp1o

5. Electricity pylons, little changed since the 1920s, may get a makeover with a new international design competition. Are transmission towers icons or eyesores?

Nguồn: Could pylons ever be pretty?

http://bbc.in/mk30TM

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.