Phê - tự phê: 'Chẳng ai tự chặt tay mình'

Cập nhật: 12:09 GMT - thứ tư, 12 tháng 9, 2012

Media Player

Một trong những đảng viên đầu tiên đi tiên phong làm kinh tế nói về những vụ bắt bớ liên quan tới cố ý làm trái và chỉnh đốn đảng.

Nghemp3

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Một trong những đảng viên đầu tiên đi tiên phong làm kinh tế nói về những vụ bắt bớ liên quan tới cố ý làm trái và chỉnh đốn đảng.

Ông Bạch Minh Sơn, người truyền thông Việt Nam nói là được đích thân Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh cho làm kinh tế hồi năm 1988, nói với BBC ông có cảm giác các vụ bắt 'Bầu' Kiên hay Tổng giám đốc ACB Lý Xuân Hải như là "vịt nuôi béo rồi đem thịt".

Doanh gia này cũng nói doanh nghiệp nhà nước được coi như 'con đẻ' trong khi những doanh nghiệp tư nhân như ông chỉ là 'con nuôi'

Ông nói chiến dịch 'phê và tự phê' hiện nay của Đảng cộng sản sẽ hết sức khó khăn vì 'chẳng ai tự chặt tay mình'.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.