Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Tại sao tôi xin ra khỏi Đảng?

Một trong những người tham gia biểu tình chống Trung Quốc nhiều lần, anh Nguyễn Chí Đức, làm đơn xin ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam sau 12 năm là Đảng viên.

Anh Đức được dư luận biết tới nhiều sau khi hình ảnh vụ anh bị một sỹ quan công an đạp vào mặt trong một cuộc biểu tình hồi năm ngoái ở Hà Nội được tung lên mạng.

Nguyễn Chí Đức nói với BBC rằng quyết định của anh được đưa ra sau một "quá trình" thay đổi trong nhận thức.

Anh cũng bày tỏ ý nguyện theo đuổi "chủ nghĩa dân tộc như các nhà yêu nước thời kỳ chống Pháp".