Biểu tình bài Nhật trên diện rộng ở TQ

Cập nhật: 16:10 GMT - thứ bảy, 15 tháng 9, 2012

Media Player

Người biểu tình phong tỏa cơ quan ngoại giao, cơ sở kinh doanh Nhật tại nhiều thành phố ở TQ

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Người biểu tình phong tỏa cơ quan ngoại giao và cơ sở kinh doanh của Nhật tại các thành phố ở Trung Quốc sau khi Tokyo quốc hữu hóa một quần đảo tranh chấp ở Biển Đông Hoa.

Tin cho hay tại Bắc Kinh, người biểu tình đã ném đá và chai lọ và đã cố vượt rào cản có cảnh sát chống bạo động đứng canh trước sứ quán Nhật Bản tại Tokyo.

Tại Thượng Hải, nơi xảy ra các cuộc phản đối bài Nhật, cảnh sát chỉ cho phép nhóm nhỏ người biểu tình tiếp cận lãnh sự quán Nhật Bản.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.