Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Cảnh sát giao thông học đỡ đẻ

Cảnh sát giao thông ở Bangkok, Thái Lan được đào tạo nghiệp vụ hộ sinh để đỡ đẻ cho các sản phụ "đẻ rơi" trên đường tới bệnh viện trong khuôn khổ một chương trình đào tạo hàng năm với sự có mặt của các chuyên gia y tế.

Mana Jokkoksung là một "ngôi sao" của chương trình này và ông đã đỡ đẻ được 47 trên tổng số 107 trẻ sơ sinh. Mời quý vị nghe viên chức cảnh sát này kể về kinh nghiệm của mình.