Diễn đàn Asean về Biển Đông

Cập nhật: 16:01 GMT - thứ tư, 3 tháng 10, 2012

Media Player

Các nước Asean họp hội nghị quan chức cấp cao để bàn về các vấn đề an ninh biển, trong đó có Biển Đông.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Các quan chức ngoại giao cao cấp của Asean họp tại Philippines để tìm hướng hợp tác và giải quyết bất đồng tại Biển Đông.

Trong ba ngày, Diễn đàn Hàng hải Asean sẽ tập trung vào các chủ đề an ninh hàng hải, cướp biển và bảo đảm tự do lưu thông trong các vùng biển chung.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.