Việt Nam trả tự do cho người bán dâm

Cập nhật: 12:08 GMT - thứ năm, 11 tháng 10, 2012

Media Player

Phỏng vấn Phó cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội về việc thả người bán dâm đang bị quản lý tại các trung tâm giáo dục.

Nghemp3

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Luật Xử lý vi phạm hành chính sẽ chính thức bắt đầu có hiệu lực từ đầu tháng 7 năm 2013, mà trong đó không còn đề cập tới việc đưa người hành nghề mại dâm vào các Trung tâm giáo dục xã hội như trước đây nữa mà chỉ bị áp dụng biện pháp hành chính (tức phạt tiền và được phép về nhà).

Thế nhưng từ ngày 2/7/2012, thực hiện Nghị quyết số 24 của Quốc Hội đồng, thời với việc không đưa những người này vào các trung tâm giáo dục, nhiều cơ sở trên khắp cả nước đã và đang thực hiện việc thả những người đã hiện đang bị giữ trong các trung tâm này, theo ông Lê Đức Hiền, Phó cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.