Bình về bỏ phiếu tín nhiệm và kỷ luật

Cập nhật: 13:16 GMT - chủ nhật, 21 tháng 10, 2012

Media Player

Luật sư Trần Quốc Thuận nói về dự thảo quy định lấy phiếu tín nhiệm ở Quốc hội và bàn về việc bỏ phiếu mới đây ở trung ương.

Nghemp3

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Luật sư Trần Quốc Thuận, đảng viên 44 năm tuổi đảng và từng 14 năm làm Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã có những bình luận về dự thảo nghị quyết lấy phiếu tín nhiệm sẽ sớm được thảo luận ở Quốc hội.

Ông cũng nói với BBC Đảng nên triệu tập Đại hội giữa kỳ để xử lý việc kỷ luật Bộ chính trị và một ủy viên mà Hội nghị trung ương 6 đã không thực hiện được.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.