Ai được bầu lên cũng phải lo cho dân

Cập nhật: 16:45 GMT - thứ năm, 1 tháng 11, 2012

Media Player

Tiếng nói của cử tri nữ về ứng viên tổng thống và sự quan tâm tới mùa bầu cử trong cộng đồng người Việt tại California.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Vào ngày 06/11/2012, cử tri nước Mỹ sẽ đi bầu nhiều chức vụ trong đó có tổng thống và các ghế từ liên bang đến địa phương, và một số dự luật.

Trả lời BBC tiếng Việt tại khu thương xá Phước Lộc Thọ tại Garden Grove, Quận Cam, nam California, hai cử tri nữ người Mỹ gốc Việt bình luận về các ứng viên tổng thống cũng như sự quan tâm tới mùa bầu cử trong cộng đồng người Việt tại đây.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.