'Tiến sỹ giấy' và tác hại cho đào tạo

Cập nhật: 14:24 GMT - thứ hai, 5 tháng 11, 2012

Media Player

Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên nói về tình trạng 'tiến sỹ giấy' và hệ quả của chỉ tiêu đào tạo nhiều tiến sỹ ở Việt Nam.

Nghemp3

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên nói với BBC về tình trạng đông 'tiến sỹ giấy' ở Việt Nam mà thiếu chất lượng.

Ông cho biết, Bộ Giáo dục đào tạo "không những đề ra mà còn đề ra rất cao" những tiêu chuẩn về ngoại ngữ cho bậc cao học, nhưng ông khá chắc chắn rằng số tiến sỹ có thể 'sử dụng ngoại ngữ cho cho chuyên môn của mình là rất ít".

Việc làm tiến sỹ, thạc sỹ tràn lan, theo ông Phạm Xuân Nguyên, "là do quan niệm khác".

"Ở các nước, tiến sỹ chỉ là bước khởi đầu, là cái khẳng định anh có khả năng nghiên cứu độc lập, đề xuất vấn đề khoa học và giải quyết nó."

"Còn chúng ta coi nó là điểm kết thúc. Đại học xong làm thạc sỹ, thạc sỹ xong làm tiến sỹ, tiến sỹ xong, dừng."

Nhà phê bình văn học cho rằng, việc làm tiến sỹ ở Việt Nam nhiều khi là do "háo danh," và cũng là để "tăng cấp, tăng lương".

"Nói như vậy không có nghĩa là vơ đũa cả nắm," ông nói thêm, "cũng có những người rất giỏi, và thường những người giỏi đó họ biết ngoại ngữ, nên các bài viết, bài nghiên cứu của họ có chất, có trích dẫn, có hiểu biết."

Nhận xét về ảnh hưởng xã hội của bằng tiến sỹ thiếu chất lượng, ông cho rằng, nó khiến cho ngành nghiên cứu khoa học "bị đẩy lùi xuống" vì chính những người đó lại đi hướng dẫn nghiên cứu sinh.

Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên cũng nhận xét, " hệ thống giáo dục - đào tạo của Việt Nam đang cực kỳ khủng hoảng".

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.