Tìm hiểu các sắc tộc lập thành nước Mỹ

Cập nhật: 17:04 GMT - thứ hai, 5 tháng 11, 2012

Media Player

Tìm hiểu về sự hình thành của người Mỹ từ thời lập quốc, và sự biến đổi thịnh suy của các chủng tộc nhập cư.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Từ thời lập quốc, Hoa Kỳ đã trải qua nhiều giai đoạn biến đổi thịnh suy của các chủng tộc nhập cư.

Đoạn hình ảnh minh họa sự hình thành dân nhập cư từ thời châu Âu phát hiện ra châu Mỹ, cho tới sự phát triển của dân số Mỹ hiện nay, và xu hướng thay đổi dân số trong tương lai.

Thực hiện bởi David Gordon.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.