Diễn văn thắng cử của Obama

Cập nhật: 09:55 GMT - thứ tư, 7 tháng 11, 2012

Media Player

Ông Barack Obama vừa thắng cử thêm nhiệm kỳ tổng thống mới, đọc diễn văn trong tiếng reo hò ủng hộ của người dân Hoa Kỳ.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Trích diễn văn của tổng thống Barack Obama:

"Tôi sẽ quay lại tòa Bạch Ốc với quyết tâm và nhiệt huyết hơn bao giờ hết về những gì chúng ta cần làm và tương lai phía trước."

"Tôi tin rằng chúng ta sẽ làm chủ tương lai đó, vì chúng ta không phải những người ưa bạo lực như vẫn tưởng trong đấu trường chính trị, chúng ta không phải những kẻ chỉ nói chơi như nhiều người vẫn nghĩ.

"Chúng ta mạnh hơn khi cùng chung khát vọng và chúng ta không chỉ là những bang mang màu đỏ màu xanh."

"Chúng ta vẫn mãi mãi là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ."

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.