'TQ theo tư bản chủ nghĩa lâu rồi'

Cập nhật: 12:21 GMT - thứ năm, 8 tháng 11, 2012

Media Player

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh nhận xét về 'tư tưởng bành trướng', dùng tiền 'mua chuộc chính trị' và thể chế XHCN Trung Quốc.

Nghemp3

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh nói về chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc và tham vọng bá quyền của quốc gia này.

"Trong nội bộ họ cũng có phái này phái kia, đấu tranh nhau đấy.

"Nhưng mà dù người nào lên nắm quyền ở Trung Quốc thì cũng là chính sách bá quyền bành trướng nước lớn thôi," cựu đại sứ Việt Nam ở Trung Quốc nói với BBC Việt Ngữ.

"Ở đâu cũng đem bỏ tiền ra để mua chuộc, thì họ mua chuộc được tất cả mọi người. Các thủ tướng, các nguyên thủ, họ cứ đếm tiền vào, thì có thể là, họ có thể khống chế được hết, họ mua được tất cả."

Ông Nguyễn Trọng Vĩnh nhận xét về xã hội chủ nghĩa Trung Quốc, rằng thực ra "họ đang làm tư bản chủ nghĩa," dù "họ cứ nói là xã hội chủ nghĩa".

"Thực chất họ đã đi con đường tư bản chủ nghĩa lâu rồi.

"Ngay ở nước tôi thôi tôi cũng chẳng nhìn thấy cái gì là xã hội chủ nghĩa," thiếu tướng nói.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.