Doanh nhân VN nói về kinh doanh ở TQ

Cập nhật: 16:59 GMT - thứ năm, 8 tháng 11, 2012

Media Player

Trịnh Nhiên, doanh nhân người Việt ở Chiết Giang nói về những thay đổi ở Trung Quốc trong 10 năm qua, và mức độ tự do của xã hội.

Nghemp3

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Trịnh Nhiên, doanh nhân người Việt ở Chiết Giang, nói về những thay đổi ở Trung Quốc trong 10 năm qua, mức độ tự do của xã hội Trung Quốc

Ông Trịnh Nhiên đã sống ở Trung Quốc được 11 năm, phát biểu với BBC về những vấn đề đương đại của xã hội Trung Quốc và thái độ của người dân nước này về chuyện biển Đông và Việt Nam.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.