'Người dân TQ không muốn chiến tranh'

Cập nhật: 05:18 GMT - thứ năm, 8 tháng 11, 2012

Media Player

Một người Việt Nam sinh sống ở Trung Quốc nói về sự phát triển vượt bậc của Trung Quốc, tình trạng đạo đức xuống cấp và căng thẳng Trung-Việt.

Nghemp3

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Ông Trịnh Nhiên, một người Việt Nam đã sinh sống và làm ăn ở Trung Quốc hơn 10 năm qua và hiện đang sống tại thành phố Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang nói ông đã chứng kiến sự thay đổi chóng mặt của Trung Quốc trong vòng một thập kỷ qua.

Tuy nhiên ông nói cùng với sự phát triển đó là hố phân cách giàu nghèo quá lớn và tình trạng đạo đức xuống cấp giữa con người và con người với nhau không còn sự tin tưởng.

Về vấn đề Biển Đông, ông cho biết khi căng thẳng Việt-Trung lên cao khi ra đường ông không dám nói mình là người Việt Nam. Nhưng nay do Trung Quốc đang tức giận với Nhật Bản nên tạm quên Việt Nam.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.