Chân dung Tập Cận Bình

Cập nhật: 15:49 GMT - thứ hai, 12 tháng 11, 2012

Media Player

Thông tin và nhận định của phóng viên BBC tiếng Trung về lãnh đạo tương lai của Trung Quốc, ông Tập Cận Bình.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Đại hội Đảng Trung Quốc thường vẫn họp 5 năm một lần, nhưng năm nay đặc biệt thu hút dư luận do có sự thay đổi về giới lãnh đạo mà cả thập niên mới có.

Hơn 2.200 đại biểu Đảng viên từ khắp nơi trên đất nước tụ họp tại Bắc Kinh để bầu ra ban lãnh đạo mới, sau đó sẽ chọn ra thành viên Ban thường vụ Bộ chính trị.

Người được nhắc đến nhiều nhất về khả năng có thể lãnh đạo Trung Quốc trong 10 năm tới là ông Tập Cận Bình, 59 tuổi.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.