Lê Hiền Đức: Công an bao vây rất đông

Cập nhật: 15:50 GMT - thứ hai, 12 tháng 11, 2012

Media Player

Bà Lê Hiền Đức nói công an bao vây hiện trường nơi bà Nhung chết rất đông và hiện công an không cho bà liên lạc với gia đình bà Nhung

Nghemp3

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Bà Lê Hiền Đức nói công an bao vây hiện trường nơi bà Nhung chết rất đông và hiện công an không cho bà liên lạc với gia đình bà Nhung.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.