Người Trung Quốc nghĩ gì về Biển Đông?

Cập nhật: 15:35 GMT - thứ ba, 13 tháng 11, 2012

Media Player

Bạch Thị Mai Hương, nghiên cứu sinh ngành Quan hệ Quốc tế ở Trung Quốc, nói về cách nhìn nhận của người Trung Quốc về biển Đông.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Bạch Thị Mai Hương, nghiên cứu sinh thạc sỹ ngành Quan hệ Quốc tế ở Trung Quốc nói về cách người Trung Quốc nghĩ về vấn đề biển Đông.

Mai Hương nói với BBC Việt ngữ, "một số người lớn tuổi hơn và có trí thức thì vẫn giữ thái độ trung lập".

"Họ đôi khi có nhắc lại về chiến tranh biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc năm 79 nhưng vẫn giữ thái độ trung lập."

"Còn những người như là lái taxi... thì chủ nghĩa dân tộc cực đoan của họ lớn hơn, đôi khi họ nói rất là gay gắt là tại sao người Trung Quốc đối với người Việt Nam tốt như vậy mà người Việt Nam lại đi cướp biển...," du học sinh Việt Nam tại Trung Quốc nói.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.