Bế mạc Đại hội Đảng Trung Quốc

Cập nhật: 16:17 GMT - thứ tư, 14 tháng 11, 2012

Media Player

Trung Quốc vừa khép lại Đại hội Đảng 18 với tuyên bố của chủ tịch Hồ cho thấy dấu hiệu về cuộc chuyển giao quyền lực sắp tới.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Trung Quốc vừa khép lại Đại hội Đảng 18 với tuyên bố của chủ tịch Hồ Cẩm Đào cho thấy dấu hiệu về cuộc chuyển giao quyền lực cả thập niên có một.

Sau nhiều ngày họp với các bài diễn văn dài và hình ảnh phô trương tinh thần đoàn kết của Đảng, đại hội cùng nhất trí‎ và thông qua văn kiện quốc gia của chủ tịch Hồ Cẩm Đào, đánh giá đại hội 18 là bước tiến lớn.

Tin ngắn đăng trên Tân Hoa xã xác nhận ông Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường cùng chắc chân vào Ban chấp hành Trung Ương Đảng, dù kết quả này đã được đoán trước.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.