Làm sao để "nói không với phong bì"

Cập nhật: 15:06 GMT - thứ năm, 15 tháng 11, 2012

Media Player

Các bác sĩ nói muốn chấm dứt phong bì thì cần nâng lương cho nhân viên y tế, giải quyết quá tải ở tuyến trung ương và nâng cao nhận thức người dân.

Nghemp3

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Việc Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến kêu gọi "không đưa phong bì" tại diễn đàn Quốc Hội vào hôm qua, khiến dẫn tới tranh luận về nguyên nhân của tình trạng bệnh nhân thường phải "đưa phong bì" như thế này và vai trò trách nhiệm Bộ Y tế và nước trong vấn đề này.

Trò chuyện với BBC Việt Ngữ, bác sĩ Minh Hải tại Hà Nội cho rằng muốn chấm dứt tình trạng đưa phong bì như kêu gọi của Bộ trưởng Y tế thì cần nâng lương cho nhân viên y tế, giải quyết quá tải ở tuyến trung ương và nâng cao nhận thức người dân.

Bác sĩ Hải cho biết một số bác sĩ ngoài việc làm tại bệnh viên nhưng mở phòng mạch tư khám thêm, với mức thu nhập cao hơn, đủ sống, trên thực tế đã không còn nhận phong bì từ bệnh nhân.

Việc bệnh nhân dễ dàng vượt tuyến dẫn tới tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến trung ương cũng chính là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng tiêu cực này.

Ngoài ra để thay đổi được một thói quen đã định hình từ lâu này chính người dân cũng cần được nâng cao nhận thức mới có hy vọng "nói không với phong bì" như lời Bộ trưởng Y tế kêu gọi.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.