Người Hà Nội nói về lãnh đạo TQ mới

Cập nhật: 16:45 GMT - thứ năm, 15 tháng 11, 2012

Media Player

Chuyên gia và người dân ở Hà Nội nói về thế hệ lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc và những ảnh hưởng tới Việt Nam.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Chuyên gia và người dân ở Hà Nội nói về thế hệ lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc và những ảnh hưởng tới Việt Nam.

Nguyên Tổng lãnh sự Việt Nam ở Quảng Châu, ông Dương Danh Dy nói, dù là ai lên lãnh đạo "thì cũng thế thôi, đừng có ảo tưởng."

Một người dân khác, ông Nguyễn Thế Sơn lại tỏ ra vui mừng và tin tưởng vào "tình hữu nghị nồng thắm giữa hai nước."

Còn ông Nguyễn Trọng Hoan, cũng ở Hà Nội, cho rằng sẽ không có gì thay đổi, kể cả vấn đề biển Đông.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.