Dải Gaza: dân cần một cuộc ngừng bắn

Cập nhật: 11:37 GMT - thứ ba, 20 tháng 11, 2012

Media Player

Hơn một trăm người thiệt mạng từ cả hai phía, dù các quốc gia và tổ chức trên thế giới nỗ lực can thiệp vào Gaza bằng ngoại giao.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Hơn một trăm người đã thiệt mạng trong bảy ngày chiến sự từ cả phía Israel và Hamas, nhưng chưa có dấu hiệu nào cho thấy căng thẳng được giảm, dù các quốc gia và tổ chức trên thế giới đang nỗ lực can thiệp bằng ngoại giao.

Có lẽ điều duy nhất mà người dân ở cả hai phía cần lúc này là một thỏa thuận ngừng bắn, nhưng khi mâu thuẫn vẫn còn, dân thường còn phải chịu cảnh mất mát.

Israel và Hamas giờ đây đang dõi theo cuộc đuổi bắt mà họ từng tham gia ở Gaza cách đây bốn năm. Cả hai phía cùng muốn thoát khỏi chiến sự, chờ đợi phía kia tuân theo luật lệ của mình.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.