'Đút lót xảy ra ở mọi ngành'

Cập nhật: 15:41 GMT - thứ năm, 22 tháng 11, 2012

Media Player

Bà Lê Hiền Đức nói về thực trạng ‘nhà dột từ nóc’ trong bối cảnh Ngân hàng Thế giới công bố khảo sát về nạn đưa hối lộ tại Việt Nam.

Nghemp3

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Nhà đấu tranh chống tiêu cực bà Lê Hiền Đức nói về thực trạng ‘nhà dột từ nóc’ trong bối cảnh Ngân hàng Thế giới công bố khảo sát về nạn đưa hối lộ tại Việt Nam.

Trả lời BBC ngày 22/11/2012, bà Lê Hiền Đức, nhà đấu tranh chống tiêu cực, mô tả điều bà gọi là hiện tượng ‘nhà dột từ nóc’.

“Cái chuyện đưa tiền để được việc, hay tội gọi là việc đi đút lót, là chuyện xảy ra ở tất cả các ngành và là chuyện hiển nhiên. Động đến bất kỳ việc gì cũng là phong bì”.

“Quan chức từ cấp to đến cấp bé, mặt ai cũng nhọ hết, chỉ là nhọ ít hay nhọ nhiều mà thôi”.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.