Cần cơ quan giám sát độc lập

Cập nhật: 16:53 GMT - thứ năm, 22 tháng 11, 2012

Media Player

Chuyên gia ngân hàng tại Singapore nói Việt Nam cần cơ quan giám sát ngân hàng độc lập

Nghemp3

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Ông Tôn Thất Tuấn, một chuyên gia ngân hàng đang làm việc ở Singapore thì cho biết tại các nước khác, một người đã là nhân viên hoặc thuộc ban quản lý của ngân hàng này, thì không được đóng vai trò ở một ngân hàng khác vì như vậy sẽ tạo ra mâu thuẫn trong lợi ích cá nhân. Nếu điều này có xảy ra, cũng phải được tiến hành minh bạch và được giám sát chặt chẽ.

Ông Tuấn cho rằng Việt Nam nên học tập kinh nghiệm từ các nước khác trong vấn đề giám sát ngành ngân hàng.

Ông nói "Ở Singapore hoặc ở Anh có những tổ chức, những bộ phận độc lập mà chính phủ lập ra để kiểm soát và điều tra những vấn đề liên quan đến ngành ngân hàng. Phía cảnh sát không hề liên quan đến khu vực này."

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.