Bàn về Biển Đông ở Hội thảo Việt Nam học

Cập nhật: 16:59 GMT - thứ tư, 28 tháng 11, 2012

Media Player

Chủ đề Biển Đông được bàn thảo rải rác tại các Tiểu ban thuộc Hội thảo Việt Nam học diễn ra tại Hà Nội từ 26-28/11.

Nghemp3

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Hội thảo Việt Nam học diễn ra tại Hà Nội từ ngày 26-28/11

Hội thảo Việt Nam học diễn ra tại Hà Nội từ ngày 26-28/11

Chủ đề Biển Đông đã được thảo luận rải rác ở các Tiểu ban Lịch sử, Nghiên cứu khu vực và Quan hệ Quốc tế tại Hội thảo Việt Nam Học vừa kết thúc sau ba ngày làm việc (26-28/11), theo Phó giáo sư Tiến sĩ Phạm Quang Vinh, Đại học khoa học xã hội nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội và cũng là Trưởng Tiểu ban Quan hệ Quốc tế Hội thảo Việt Nam học.

Ông Phạm Quang Vinh cho biết tại Tiểu ban Quan hệ Quốc tế mà ông là Trưởng Tiểu ban, đã có bốn tham luận về chủ đề này, gồm

  • Tiến sĩ L. Gregory (Viện Nghiên cứu Viễn Đông, Viện hàn lâm Khoa học Nga),
  • Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng (Đại học George Mason, Hoa Kỳ),
  • Thạc sĩ Lê Thành Lâm và Trương Minh Huy Vũ (Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh)
  • Tiến sĩ Nguyễn Minh Mẫn (Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh).

Theo ông Vinh cho biết đáng chú ý là bài tham luận mang tên "Tranh chấp Biển Đông và Điều kiện cần thiết cho một giải pháp công bằng và bền vững" của Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng và bài tham luận mang tên "Vai trò của Thể chế hóa cho tranh chấp Biển Đông và gợi mở cho Việt Nam" của hai thạc sĩ Lê Thành Tâm và Trương Minh Huy Vũ.

Đặc biệt tham luận của giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng đã gây ra một cuộc tranh luận khi học giả Trung Quốc có mặt tại Tiểu ban lên tiếng cho rằng những lập luận của bài tham luận này không có lợi cho quan hệ của Trung Quốc với các nước trong vùng, trong khi ông Phạm Quang Vinh cho rằng trên phương diện khoa học đây là bài tham luận có tính khách quan.

"Rất tiếc vụ việc hộ chiếu của Trung Quốcvới đường lưỡi bò đã không được các học giả có tham luận nhắc tới," Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quang Vinh nói.

Tuy nhiên ông cũng cho biết thêm một học giả Nhật đã nói đùa bên ngoài hội nghị rằng như vậy chắc Nhật Bản cũng sẽ phải in đảo Senkaku (mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) vào hộ chiếu của nước họ.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.