TQ cáo buộc hải quân Việt Nam đuổi tàu cá

Cập nhật: 15:40 GMT - thứ năm, 6 tháng 12, 2012

Media Player

Phát ngôn viên bộ ngoại giao TQ nói tuyên bố của Việt Nam là không đúng sự thật, và cáo buộc tàu cá bị hải quân Việt Nam xua đuổi.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Phát ngôn viên bộ ngoại giao TQ nói tuyên bố của Việt Nam là không đúng sự thật, và cáo buộc tàu cá bị hải quân Việt Nam xua đuổi.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.