Phỏng vấn Giáo sư Tương Lai

Cập nhật: 14:33 GMT - thứ năm, 6 tháng 12, 2012

Media Player

Trả lời phỏng vấn BBC hôm‎ 5/12, GS. Tương Lai nói Đảng Cộng sản Việt Nam không nên sợ người dân "biểu tình chống Trung Quốc lại quay ra chống mình”.

Nghemp3

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Trả lời phỏng vấn BBC hôm‎ 5/12, GS. Tương Lai nói Đảng Cộng sản Việt Nam không nên sợ người dân "biểu tình chống Trung Quốc lại quay ra chống mình”.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.