Gam màu sáng tối của VN trong năm 2013

Cập nhật: 13:01 GMT - thứ hai, 24 tháng 12, 2012

Media Player

Tiến sỹ Lê Đăng Doanh nhìn lại tình hình kinh tế, xã hội của Việt Nam trong năm 2012 và dự đoán cho năm 2013.

Nghemp3

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Tiến sỹ Lê Đăng Doanh nhìn lại bức tranh kinh tế - xã hội của Việt Nam trong toàn năm 2012 và đưa ra các dự đoán cho năm mới 2013.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.