Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Thời sự thế giới năm 2013 qua video

BBC nhìn lại các sự kiện thời sự nổi bật trong năm qua.