'Điều 88 gây nguy hiểm cho trí thức'

Cập nhật: 15:37 GMT - thứ bảy, 29 tháng 12, 2012

Media Player

Nhà phê bình văn học Lại Nguyên Ân cho rằng điều 88 Bộ luật hình sự có thể gây nguy hiểm cho quyền phát ngôn của trí thức ở VN.

Nghemp3

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Nhà phê bình văn học Lại Nguyên Ân cho rằng điều 88 của Bộ luật hình sự có thể "gây nguy hiểm" cho hoạt động phát ngôn của nhiều trí thức làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau trong xã hội và yêu cầu hủy bỏ điều này trong một đơn kiến nghị chung có chữ ký của nhiều nhân sỹ, trí thức và quần chúng.

Nhà phê bình đồng ý với những người ký tên trong kiến nghị "Kêu gọi thực thi quyền con người theo Hiến pháp tại Việt Nam" cho rằng điều 88 của Bộ luật hình sự về "tội tuyên truyền chống nhà nước" và Nghị định 38 của Chính phủ cấm biểu tình có dấu hiệu sai trái, vi hiến và cần được hủy bỏ. Ông nói:

"Trong thực tiễn xã hội Việt Nam mấy năm nay, khi có nhiều vấn đề xã hội nảy sinh, những tầng lớp xã hội khác nhau nhận thấy không tán thành và thậm chí nhận thấy là cần phản đối những quyết định nhất định, những hành vi nhất định của những bộ phận những người cầm quyền ở các cấp khác nhau trong những việc nhất định, thì họ phải lên tiếng phản đối."

"Nếu dùng điều 88 đó thì trên thực tế, nó sẽ bóp nghẹt quyền được có ý kiến của họ, chính vì vậy chúng tôi nghĩ càng cần phải lên tiếng về điều đó, và chúng tôi nghĩ trong dịp này, trong 3 tháng liền của đầu năm 2013, sẽ là thời kỳ mở ra để cho toàn thể nhân dân góp ý vào bản dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi, thì càng cần có ý kiến về các việc đó," ông nói với BBC Việt ngữ hôm 29/12/2012.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.