'Đảng càng lý luận càng tối'

Cập nhật: 14:05 GMT - thứ tư, 2 tháng 1, 2013

Media Player

Nhà bất đồng Nguyễn Thanh Giang nói công tác lý luận của Đảng không phản ánh thực tế và kìm hãm đất nước.

Nghemp3

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Bình luận về việc nghiên cứu lý luận của Đảng, nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Thanh Giang ở Hà Nội nói rằng các nhà lý luận của Đảng không làm cho vấn đề sáng tỏ mà 'ngày càng u tối'.

"Nếu (con đường đi lên xã hội chủ nghĩa) ngày một sáng tỏ thì đất nước đã không rơi vào cái vòng lẩn quẩn này rồi," ông Giang nói với BBC ngày đầu năm 2013.

Theo ông thì công tác lý luận của Đảng ‘ngày càng xa rời thực tiễn của tình hình thế giới, ngày càng xa rời thực tế xã hội Việt Nam, ngày càng xa rời suy nghĩ, trăn trở của giới trí thức chân chính Việt Nam nói riêng và dân chúng Việt Nam nói chung’.

Ông nêu ra hai vấn đề lớn mà ông cho rằng công tác lý luận Đảng ‘đã sai lầm’ đó là ‘kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa’ và cách xác định bạn thù trong quan hệ đối ngoại.

“Kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ngày càng trật với thực tế, càng làm cho thực tế trở nên rối bời và đẩy xã hội Việt Nam đến những mâu thuẫn lớn khiến cho bùng nổ phản kháng, biểu tình và dân oan ngày càng đông đảo lên,” ông phân tích.

“Về đối ngoại, vẫn xác định Trung Quốc dù có xâm lược vẫn là ân nhân và Mỹ vẫn là kẻ thù. Đây là điều trật với tình hình thế giới và trật lất trong lòng nhân dân Việt Nam.”

Lý do mà đội ngũ tinh hoa trí tuệ của Đảng nghiên cứu bao nhiêu năm mà, theo như lời ông Giang, mà vấn đề không trở nên sáng tỏ mà ‘ngày càng u tối’.

Những người trí thức của Đảng này được ông Giang miêu tả là ‘nhắm mắt ca ngợi Đảng chỉ vì quyền lợi kinh tế hoặc một vài chức tước như kiểu Đại tá Trần Đăng Thanh’.

“Họ không chịu nhìn vào quy luật vận động của nhân loại nói chung và của xã hội Việt Nam nói riêng,” ông nói.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.