'Trung Nguyên không ngại Starbucks'

Cập nhật: 10:51 GMT - thứ sáu, 4 tháng 1, 2013

Media Player

Người sáng lập và là Tổng Giám đốc Tập đoàn cà phê Trung Nguyên nói không ngại sự có mặt của Starbucks tại thị trường Việt Nam.

Nghemp3

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Tổng Giám đốc Tập đoàn cà phê Trung Nguyên nói không ngại sự có mặt của Starbucks tại thị trường Việt Nam.

Trả lời BBC ngày 03/01/2013, ông Đặng Lê Nguyên Vũ, người sáng lập tập đoàn cà phê hàng đầu tại Việt Nam, nói mặc dù Starbucks có "thế mạnh vật lý" thì chuỗi cửa hàng cà phê toàn cầu của Mỹ đã mất đi điều ông gọi là "bản sắc" của mình.

"Không ai sợ người khổng lồ không còn bản sắc. Tuy nhiên tôi cho rằng trong thời gian ban đầu họ sẽ đưởng hưởng lợi lớn từ giá trị, văn hóa Mỹ, đặc biệt là giới trẻ sẽ hưởng ứng.

"Tôi hiểu người tiêu dùng Việt Nam hơn ai hết, họ không phải vì cà phê đâu, họ vì những thứ khác.

"Họ hơn chúng tôi là đế chế của họ tạo ra trên toàn cầu, về thời gian và guồng máy thực thi. Chúng tôi cũng xem họ là tác nhân kích thích chúng tôi tiến nhanh hơn trong chiến lược của mình".

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.